Xclock

Xclock 1.0

Praktyczny zegar cyfrowy jako wygaszacz ekranu